Idea kongresu

Debaty Oksfordzkie w Polsce mają już 25 letnią historię. Historię niezwykle ciekawą, zbudowaną na wartościach wprowadzonych przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego i Szkołę Liderów, z których najważniejszą jest podniesienie jakości debaty publicznej w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że przez większą część minionego ćwierćwiecza debaty w naszym kraju miały charakter przede wszystkim lokalny i projektowy. Wiele osób „otarło” się o nie, brało udział w jakimś projekcie, zdobyło kilka ciekawych doświadczeń i poszło w świat. Dopiero w ostatnich kilku latach pojawiły się projekty edukacyjne, turnieje i mistrzostwa ogólnopolskie (najpierw dla licealistów, później dla studentów), które z roku na rok się rozwijają i są tworzone przez profesjonalizujące się organizacje, które nadają im walor systematyczności i systemowości .

Podczas tych ogólnopolskich projektów rozpoczął się niezwykle cenny proces powolnej wymiany myśli, wzajemnego dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Niestety, podczas tych spotkań nigdy nie mieliśmy dość czasu, żeby porozmawiać o debatach oksfordzkich wnikliwie i systemowo. Debaty dotąd były naszym narzędziem: edukacyjnym, szkoleniowym, dydaktycznym czy liderskim. Nigdy nie był głównym tematem naszych spotkań. Debatowaliśmy, sędziowaliśmy, koordynowaliśmy turnieje i projekty ale nie znajdowaliśmy przestrzeni na to by porozmawiać o debatach. Dlaczego? Ponieważ nie było do tego odpowiednich warunków i… często po prostu nie było na to czasu.

Idea Polskiego Kongresu Debat zrodziła się w głowach wielu osób niezależnie od siebie. Wydaje się nam, że jako potrzeba była przez nas wszystkich odczuwana co najmniej od kilu lat. Dzięki współpracy Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji mamy możliwość wykorzystać obrady Narodowego Kongresu Nauki do zorganizowania pierwszej, ogólnopolskiej debatanckiej konferencji naukowej.

Do udziału w Polskim Kongresie Debat zapraszamy przede wszystkim: debatantów, sędziów, nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, pracowników naukowych, liderów i koordynatorów projektów edukacyjnych, trenerów, mówców oraz wszystkich, którzy chcą poznać lub poszerzyć swoją wiedzę o debatach oksfordzkich.

Najważniejszym celem Kongresu jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się środowiska, wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji. Właśnie dlatego uznaliśmy, że pierwszym obowiązkowym punktem obrad będzie panel „Powiedz nam o sobie”. W jego ramach każdy, kto wypełni formularz rejestracyjny, będzie mógł w ciągu 5 min opowiedzieć podczas sesji plenarnej o swojej organizacji, projekcie, kole naukowym itd. Uzupełnione przez rejestrujących opisy wraz z kontaktem będą udostępnione wszystkim uczestnikom kongresu w formie broszury – rozdawanej przy odbiorze materiałów konferencyjnych.

Tegoroczny I Polski Kongres Debat odbędzie się w dniach 19 – 20 września w Krakowie jako impreza towarzysząca finałowym obradom Narodowego Kongresu Nauki. Program naszego spotkania będzie się momentami przeplatał z programem NKN, jednak przez większość czasu będziemy mieli do naszej dyspozycji osobne sale i sami stworzymy agendę naszego spotkania.  Mamy nadzieje, że Kongres Debat stanie się inicjatywą cykliczną, organizowaną co roku w różnych miejscach w Polsce jako spotkanie całego środowiska – poświęcone debatom oksfordzkim.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i widzimy się jesienią w Krakowie!

Zespół Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

Warunki uczestnictwa

Miejsce

zdjęcie W. Wandzel, KBF
zdjęcie: Anna Wojnar

Dzięki gościnności MNiSW oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, I Polski Kongres Debat Oksfordzkich będzie odbywał się w Centrum Kongresowym ICE Kraków przy ul. Marii Konopnickiej 17 oraz w zabytkowym Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

19 Września, w Centrum Konferencyjnym ICE Kraków do naszej dyspozycji będzie ½ Sali S3 na 3 piętrze.

20 Września w Collegium Novum – Aula Główna, Sala nr 52 i Sala nr 30.

Forma udziału

W obradach I Polskiego Kongresu Debat udział może wziąć każda osoba, która zarejestruje się przez udostępniony na niniejszej stronie formularz (zakładka rejestracja). Z uwagi na konferencyjny charakter naszego spotkania i konieczność jego uporządkowania – proponujemy dwie podstawowe formy zgłoszenia udziału w kongresie: jako uczestnika i jako prelegenta. Ponadto uruchamiamy rejestrację do panelu „Powiedz nam o sobie” oraz na wolontariusza Kongresu.

 1. Uczestnicy Kongresu – zachęcamy do rejestrowania się w tej formule osoby, które chcą przysłuchiwać się omawianym tematom, brać udział w warsztatach i wykładach oraz dyskusjach naukowych. W ramach każdego panelu lub warsztatu będzie możliwość zadawania pytań prelegentom przez uczestników oraz odbędzie się krótka dyskusja.
 2. Prelegenci Kongresu – do rejestracji jako prelegent zachęcamy doświadczonych ekspertów i dydaktyków, którzy posiadają wyjątkową wiedzę nt. różnych obszarów związanych z o debatami oksfordzkimi. Prelegenci powinni określić: czy chcą wygłosić wykład na określony temat, przeprowadzić warsztaty o określonej tematyce lub uważają, że powinna odbyć się debata na jakiś temat, w której chcą wziąć udział jako ekspert. Organizatorzy na podstawie oceny abstraktów wystąpień (mając również na uwadze ograniczenia czasowe) stworzą program uwzględniający maksymalną liczbę zgłoszeń.
 3. „Powiedz nam o sobie” – rejestracja do tego panelu może być dokonywana przez osoby, które na Kongres przyjadą w charakterze zarówno uczestników jak i prelegentów. Ideą tego panelu jest networking, wzajemne poznanie się i zestawienie – w jakich miejscach w Polsce, kto ma jakie doświadczenia. Każde wystąpienie powinno dotyczyć jednej rzeczy: prezentacji organizacji, jednego projektu, jednego wydarzenia, koła naukowego itd. Każdy prezentujący będzie miał 5 min na wygłoszenie swojego wystąpienia. Opisy uzupełnione w ramach rejestracji zostaną dołączone do materiałów konferencyjnych – co ułatwi wzajemne sieciowanie. Możliwość publicznego zaprezentowania realizowanego przez siebie projektu pozwali również na wzajemne czerpanie doświadczeń oraz ulepszanie swoich inicjatyw. Będzie to doskonała okazja do przedstawienia debat jako narzędzia niezwykle uniwersalnego, używanego w różnych dziedzinach.
 4. Wolontariusze – osoby chcące pomóc nam w organizacji wydarzenia serdecznie zapraszamy do rejestrowania się jako wolontariusze. Szacujemy, że do obsługi kongresu będziemy potrzebować pomocy około 10 osób.

Zasady udziału:

 1. Organizatorami I Polskiego Kongresu Debat jest zespół Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich: Krakowskie Stowarzyszenie Mówców i Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z Fundacją Projekty Edukacyjne i Fundacją Nowy Głos.
 2. Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne.
 3. Rejestracja prelegentów trwa do 3 września.
 4. Rejestracja uczestników na I dzień kongresu trwa do 7.09.2017 lub do wyczerpania miejsc. Rejestracja uczestników na II dzień trwa do 16.09.2017 lub do wyczerpania miejsc.
 5. Z uwagi na wielkość udostępnionych sal w ICE Kraków przewidujemy limit 120 zgłoszeń, na I dzień i 180 zgłoszeń na dzień II. Osoby zarejestrowane na oba dni mają zapewnione wyżywienie w ramach NKN w ICE.
 6. Organizatorzy zapewnią łącznie dwa noclegi w Krakowie w standardzie hostelowym dla 70 osób (20 prelegentów i 50 uczestników). W przypadku osób zgłoszonych na prelegentów – o noclegu decyduje wpisanie ich do programu. W przypadku uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Uczestnicy, którzy zgłoszą się po zapełnieniu limitu 50 miejsc noclegowych oraz osoby zgłoszone po 12 września – samodzielnie zapewniają sobie nocleg. AKTUALIZACJA – WSZYSTKIE MIEJSCA NOCLEGOWE DLA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁY JUŻ WYCZERPANE.
 8. Organizatorzy informują uczestników o rejestracji mailowo lub telefonicznie. Szczegółowy program Kongresu zostanie rozesłany do uczestników i prelegentów najpóźniej do dnia 12 września
 9. Zgłoszenie do udziału w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu organizacji Kongresu;
 • gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów marketingowych przez organizatorów zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami i nagraniami, a w szczególności publiczne wykorzystanie zdjęć i materiałów, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez organizatorów.

Formularz rejestracji

Rejestracja uczestnika

Rejestracja prelegenta

Powiedz coś o sobie

Zgłoś się jako wolontariusz